SMLOUVA

Po registraci a naplnění kreditního účtu v OnLineKnihovně je na Váš email zaslána vygenerovaná „Smlouva o knihovních službách a výpůjčce elektronického zařízeni“. Tuto smlouvu vytiskněte ve dvou kopiích a podepište. Pro ověření uživatele je potřeba také zaslat fotokopii obou stran občanského průkazu (ve fotokopii můžete začernit číslo OP, platnost do, strojově čitelné údaje, místo a datum narození, rodné příjmení, rodinný stav a datum vydaní, které k Vaší identifikaci nepotřebujeme). Všechny tyto dokumenty vložte do obálky a zašlete na adresu OnLineKnihovna, Třeština 2, 789 73. Zpět na Vaši adresu Vám budou poštou doručeny parafované smlouvy s aktivačním kódem, s jehož pomocí bude Váš účet autorizován.

Náhled smlouvy