Co je myšleno čtečkou?

Čtečkou elektronických knih je myšleno jakékoliv hardwarové zařízení, na kterém můžete zobrazovat zapůjčené elektronické knihy z OnLineKnihovny.

Proč Vám mám odprodat svou čtečku?

Podle dnešní legislativy je možné zobrazovat zapůjčené e-booky jen na čtecím zařízení, které vlastní knihovna. Vycházíme proto vstříc svým čtenářům, aby směli využívat své již zakoupené hardware a nemuseli využívat pro čtení další externí zařízení.

Musím čtečku někam posílat a kolik mi za ni zaplatíte?

Čtečku nikam nezasíláte, zůstává stále ve Vašem držení. Toto zařízení nám na základě smlouvy odprodáte za 1,-Kč a po celou dobu platnosti smlouvy jej zdarma užíváte. Při ukončení smlouvy Vám toto zařízení odprodáme zpět opět za 1,-Kč.

Mám obavu, že čtečku můžete prodat někomu jinému.

Podle smlouvy máme povinnost odprodat čtečku při ukončení uživatelského účtu jen tomu uživateli, který nám ji prodal. Tedy máte na čtečku předkupní právo. OnLineKnihovnu provozuje občanské sdružení Alie o.s. jako neziskový projekt a není v našem zájmu porušovat podepsané smlouvy.

Co když budu chtít změnit, nebo vyměnit čtečku?

Ve svém profilu změníte název čtečky a podepíšete dodatek ke smlouvě. Původní čtečka je opět Vašim majetkem.

Jsou nějak zpoplatněny jednotlivé výpůjčky?

Ano, u některých e-booků si účtuje vydavatel 5% poplatek z prodejní ceny e-booku, který se mu přičítá na jeho účet. Tento poplatek a cena za SMS zprávu (5,-Kč) jsou zobrazeny pod odkazem "Zapůjčit" ve kterém potvrzujete odesláním SMS zprávy zda chcete knihu zapůjčit.

Mám tablet. Je možné si knihy do něj v rámci smlouvy a za dodržení podmínek stahovat?

Ano, pokud tablet na základě smlouvy odprodáte OnLineKnihovně, je možné využívat i toto zařízení.

Proč požadujete zaslat fotokopii občanského průkazu?

Fotokopii občanského průkazu potřebujeme pro ověření Vaší totožnosti. 
Poznámka: U fotokopie občanského průkazů můžete začernit číslo OP, platnost do, strojově čitelné údaje, místo a datum narození, rodné příjmení, rodinný stav a datum vydaní, které k Vaší identifikaci nepotřebujeme.

Jak dlouho budu čekat na zaslání zapůjčené knihy?

Zapůjčenou knihu si stahujete po ověření SMS zprávou ihned ze svého účtu v odkazu "Stažené knihy".

Proč je nutné zaslat smlouvu v papírové podobě a nestačí ji naskenovat a poslat elektronicky?

V případě, že vlastníte elektronický podpis, tak Vám tento postup umožníme a takto podepsanou a emailem zaslanou smlouvu budeme akceptovat. V opačném případě potřebujeme jeden papírový originál s Vašim podpisem.

Proč zasíláte čtenáři smlouvu poštou?

Pro sepsání smlouvy nepožadujeme fyzickou přítomnost čtenáře, ale zároveň musíme ověřit jeho totožnost. Tímto způsobem ověřujeme adresu čtenáře a také, že se nejedná o ukradenou identitu.

Co je to rezervace knih?
Systém umožňuje dvojí rezervaci. První rezervace je u zaevidované knihy, která ještě není zakoupena ve formátu pro čtecí zařízení. Poznáte ji tak, že nemá v položce "Formáty" zobrazenou žádnou příponu EPUB, nebo PDF. Na základě této rezervace jsou knihy postupně do OnLine knihovny nakupovány. Druhá rezervace je již čtenářská rezervace a probíhá dle počtu nakoupených knih. Omezuje počet čtenářů, kteří si danou knihu mohou v daný okamžik zapůjčit. 
OnLine knihovna Vás čtenáře emailem automaticky upozorní při zakoupení rezervované knihy, nebo když nastane termín jejího zapůjčení.